top of page
IMG_2095_edited_edited.png

"CYNEFIN"

Watch the film below
Gwyliwch y ffilm isod

What happens to the things you leave behind?

Beth sy'n digwydd i'r pethau rydych chi'n eu gadael ar ôl?

Home: About
All Videos

All Videos

Home: Video Player

GALLERI

"Binit Bugs" - Free Artwork

A series of 10 lino-print postcards using handmade paper pulp, which were once MacDonalds bags, and collected around Snowdonia.  These are available for free from Snowdonia Watersports, to mark the impact humans are having on Llyn Padarn with their rubbish.

Posters were crafted as 'Way Markers' to view the free film.

Cyfres o 10 cerdyn post print leidio, wedi eu gwneud â llaw gan ddefnyddio mwydion papur a oedd unwaith yn fagiau MacDonalds.  Mae'r rhian ar gael am didim o Chwaraeon Dŵr Eryri, er mwyn nodi'r effaith y mae bodau dynol yngael ar Llyn Padarn gyda eu sbwriel.

Crëwyd y posteri fel arwyddion bod y ffilm am ddim i'w gwylio.

Water Bug Print Poster 1 by CLJ
Water Bug Print Poster 2 by CLJ
Water Bug Print Poster 3 by CLJ
Water Bug Print 1 By CLJ
Water Bug Print 2 By CLJ
Water Bug Print 3 By CLJ
Water Bug Print 4 By CLJ
Water Bug Print 5 By CLJ
Water Bug Print 6 By CLJ
Water Bug Print 7 By CLJ
Water Bug Print 8 By CLJ
Water Bug Print 9 By CLJ
Water Bug Print 10 By CLJ
Home: Portfolio
Home: Blog2

Thanks for submitting!

Home: Contact
bottom of page